Mar 7, 2016

Thay đổi hình nền Background cho Blogspot

Cách đơn giản nhất đổi với việc thay một hình nền cho Blogspot đó là dựa vào mẫu thiết kế chuẩn Template của Blogger. Các bạn có thể vào mục Mẫu => Tùy Chỉnh , sau đó vào phần hình nền để thay thế lại nhé.   Sau đây, Win Blog sẽ chỉ gửi đến các bạn cách thứ 2, nhanh chóng và đơn giản, có thể tùy biến CSS dễ dàng hơn. Đó là chỉnh mã code trong Chỉnh sửa HTML (chỉnh mẫu template ).

   Bước 1: các bạn vào Mẫu => Chỉnh sửa HTML => Tìm ]]></b:skin> :
   Bước 2 : Copy đoạn mã code sau trên đoạn code b:skin vừa tìm :

   body { background-image: url ( IMAGE-URL.png ) quan trọng;! background-repeat: no-repeat ; background-position: trung tâm hàng đầu; background-attachment: fixed; background-size: 100% ; }
   Lưu ý : Trong đoạn code, thay hình ảnh IMGAE-URL.png bằng đường link hình ảnh Background của bạn. Phần no-repeat các bạn có thể cho thành 2 đối tượng : no-repeat là không lặp lại, repeat là lặp lại hình (áp dụng các đối tượng hình nền hoa văn ).

    Bước 3: Nhấn lưu mẫu, chờ mẫu được cập nhật và xem lại hình nền blog nhé.

   Xem thành quả của các bạn sau khi hoàn thành nhé.
   Nếu khó khăn trọng việc lưu hình ảnh trên host để lấy link, thì các bạn có thể tham khảo thêm:
   Upload hình ảnh để sử dụng lên Blogspot.
   Các trang upload hình ảnh tốt nhất hiện nay.

Win Blog

5 nhận xét


Tạo mặt cườiTạo mặt cười